Postępowanie IM.271.3.11.2023.JK: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na remont mostu w ul. Piłsudskiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Wykonanie remontu mostów"