Dyrektor Agnieszka Ludwig

ul. Pułaskiego 7
42-300 Myszkow
tel. 34/313-56-30
www.mops.miastomyszkow.pl
e-mail: ops_myszkow@poczta.fm