Informacja o wyborze oferty RM.272.2.16.2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu: "Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem".