Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.271.8.2012

dot.: wybrania oferty na "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Myszków, pn.: "Termomodemizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie".