W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 1714S rozpoczyna

Data uchwały:
2012-09-24

Numer uchwały:
XXII/181/12

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2012-09-24