Zarządzenie Nr 231/JRP/2012 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie zmiany procedur dotyczących przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II" wprowadzonych w życie Zarządzeniem Nr 73/JRP/2011 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 31.05.2011r. wraz ze zmianą określoną Zarządzeniem Nr 147/JRP/2012 z dnia 30.08.2012 r.