Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 100942 - 2013 /ZP.271.6.2013/

dot.: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Myszków na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie Miasta Myszkowa".