Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 07.05.2013 r. do 29.05.2013 r. wykaz nr 5/2013 dot. nieruchomości położonych w Myszkowie, stanowiących własność Gminy Myszków, które Burmistrz Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.