W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

Data uchwały:
2013-05-09

Numer uchwały:
XXVIII/257/13

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-05-09