1. Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych - I etap;
2. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86.