Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.271.28.2013

dot.: Wykonania zadania inwestycyjnego pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. "Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie, przeznaczonego pod strefę ekonomiczną".