W sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Data uchwały:
2013-10-16

Numer uchwały:
Uchwała Nr XXXIV/295/13 Rady Miasta w Myszkowie z

Podjęta przez:
Radę Miasta w Myszkowie

Uchwała wchodzi w życie: