Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 21731-2014

dot.: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami rozdzielczymi oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Miasta Myszkowa przy ul. Kościuszki 26 w Myszkowie" - ZP.271.38.2013.