Numer Ogłoszenia o udzieleniu zamowienia, po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej to: 2014/S 114-201249.