Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: http://bip.miastomyszkow.pl/?a=5369