Konsultacje odbywają się od 23 marca 2015 r. do 07 kwietnia 2015 roku.
Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 w pok. 202.

Uwagi do projektu uchwały można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 kwietnia 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: k.slabosz@miastomyszkow.pl
  • numer faksu 34 313-50-29,
  • lub na adres: Urząd Miasta Myszków , ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków z dopiskiem "Konsultacje dotyczące uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów" (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Myszków).

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM Myszków (pokój nr 202) lub pod numerem telefonu (34) 313-26-82 wew. 165.