1) „REALIZACJA OBOWIĄZKU GMINY W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MYSZKÓW”;

2) „REALIZACJA OBOWIĄZKU GMINY W ZAKRESIE UTWORZENIA ORAZ PROWADZENIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE GMINY MYSZKÓW.