Konsultacje społeczne rozwiązań projektowych dla realizacji inwestycji pn. "Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych właścicieli/współwłaścicieli posesji zlokalizowanych w obrębie dróg gminnych ulicy Sadowej i Klonowej wraz z drogą łączącą ww. drogi do ustnego wnoszenia uwag i opinii na protokołowanych spotkaniach w dniach 19.10.2016r o godzinie 18.00 w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie przy ul.3 Maja 15 w Myszkowie i 20.10.2016r. o godzinie 18.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myszkowie, ul. Gałczyńskiego 7. 

Konsultacje organizowane są w celu przedstawienia mieszkańcom  rozwiązań projektowych dla ww. inwestycji, w związku ze spotkaniem z mieszkańcami które miało miejsce w dniu 17.02.2015r w Urzędzie Miasta Myszkowa ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, podczas którego zostały przedstawione dwa warianty szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej i dokonano wyboru wariantu II, na bazie którego została opracowana dokumentacja.