Część nr 1:
Wykonanie remontu chodnika w ulicy Waryńskiego.
Część nr 2:
Wykonanie remont chodnika w ciągu ulic 1 Maja, Partyzantów i Strażackiej.