Urząd Miasta Myszkowa 
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków

www.miastomyszkow.pl
urzad@miastomyszkow.pl
tel. +48 34 313-26-82
fax +48 34 313-50-29

NIP: 577-19-52-646
REGON: 151398497

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 11 1600 1462 1746 4218 1000 0007

Inne opłaty takie jak opłata z tytułu: użytkowania wieczystego, opłata przekształceniowa, dzierżawa gruntu, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna, mandaty, należy wpłacać na konto
BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr 76 1600 1462 1746 4218 1000 0001

Od dnia 01.01.2023 r. zmianie uległy indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 31.12.2022 r. poprzednie rachunki bankowe w Banku PKO BP zostały zamknięte.
 
BURMISTRZ: Włodzimierz Żak
tel. +48 34 313-13-45
burmistrz@miastomyszkow.pl
 
SEKRETARZ: Sławomir Pabiasz
tel. +48 34 313-50-31
sekretarz@miastomyszkow.pl
 
SKARBNIK: Katarzyna Kochman
tel. +48 34 313-50-32
k.kochman@miastomyszkow.pl
 
RZECZNIK PRASOWY: Małgorzata Kitala-Miroszewska
tel. +48 34 313-50-55
rzecznik@miastomyszkow.pl