Podział przyznanych środków znajduje się w poniższym załączniku.