Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 10.07.2019 r. do 31.07.2019 r. Wykaz Nr 2/2019 nieruchomości niezabudowanej, położonej w Myszkowie (obręb Mrzygłódka) przy ul. Palmowej, stanowiącej własność Gminy Myszków, przeznaczonej do sprzedaży.