Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega rozkład jazdy. Zmieniony rozkład jazdy komunikacji miejskiej został przygotowany w oparciu o dotychczasowy układ komunikacyjny, z uwagi na zamieszczone w 2018r. ogłoszenie gminy Myszków w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o zamiarze przystąpienia do przetargu nieograniczonego, w którym zostały podane aktualnie funkcjonujące linie.

> Przystępując do opracowania rozkładu przeprowadzono konsultacje ze szkołami, zakładami pracy oraz instytucjami funkcjonującymi na terenie miasta Myszkowa. Wprowadzone zmiany między innymi miały na celu zapewnienie pracownikom dowozu do zakładów pracy, również w  tym celu w obsłudze komunikacyjnej została przewidziana ulica Przemysłowa. Po zaopiniowaniu przez PZD w Myszkowie zmiany stałej organizacji ruchu uwzględniającej lokalizację przystanków komunikacji miejskiej na ul. Przemysłowej, Radzie Miasta zostanie przedłożony projekt uchwały wprowadzający ww. lokalizacje do wykazu przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków. W celu lepszego skomunikowania poszczególnych relacji wprowadzono gwarantowane przesiadki oraz bilet godzinny.
> Zaproponowany schemat komunikacji pozostawiając zasadniczo bez zmian dotychczasowe relacje zwiększa ilość linii w celu zachowania przejrzystości układu komunikacyjnego. Tak na przykład grupa linii rozpoczynających się cyfrą 4 nadal będzie obsługiwać rejon Mrzygłodu i Sikorki. Linia 41 to podstawowy wariant trasy. Wyodrębniona nowa linia 42 dojedzie do ul. Przemysłowej, zaś 43 obsłuży przystanek Krasickiego.

> Celem zapoznania mieszkańców z nowym układem komunikacyjnym zostaną opracowane schematy komunikacyjne, wskazujące trasy poszczególnych linii i możliwości przesiadki, rozkład jazdy zamieszczany na przystanku będzie pokazywał również wszystkie kolejne przystanki obsługiwane na danej trasie, a nie jak dotychczas wyłącznie godziny odjazdu z danego przystanku. W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej 3 września 2019r. zostanie zorganizowane spotkanie z autorem przygotowanych zmian w układzie komunikacyjnym.