Część 1 zamówienia
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni;

Część 2 zamówienia
Bieżąca konserwacja dróg gruntowych poprzez profilowanie, zagęszczenie i wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem.