Część 1 zamówienia - "Opróżnianie i utrzymywanie w należytym stanie pojemników na odpady komunalne, tj. koszy ulicznych, pojemników typu ASIK oraz dystrybutorów na zestawy higieniczne typu ANIMALS należących do Gminy Myszków",
Część 2 zamówienia - "Wywóz stałych odpadów komunalnych z budynku Urzędu Miasta w Myszkowie przy ul. Kościuszki 26"