Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 21.02.2024 r. do 13.03.2024 r. wykaz Nr 2/2024 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków i Mrzygłódka) stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia.