OGŁOSZENIE

Informuję o terminie i tematyce posiedzeń komisji Rady Miasta w Myszkowie w miesiącu lipcu:

I. Połączone posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta w Myszkowie. (sala sesyjna UM)

2 lipca 2024 r. o godz. 8.30

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji miejskich (komisja wyjazdowa).
3. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta
Norbert Jęczalik