Informuje się, że w siedzibie  Urzędu Miasta Myszkowa  przy ulicy  Kościuszki nr 26  został wywieszony  na okres 21 dni tj. w terminie od 10.07.2024 r. do 31.07.2024 r. wykaz Nr 11/2024 nieruchomości, położonych w Myszkowie (obręb Myszków) stanowiący zasób nieruchomości Gminy Myszków, które Burmistrz Miasta Myszkowa przeznaczył do wydzierżawienia. Wykaz Nr 11/2024 został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Myszkowa www.miastomyszkow.pl. (ścieżka BIP - Prawo miejscowe-– Ogłoszenia i komunikaty)