Informacja o wyborze oferty RM.272.2.9.2012

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, zainstalowanie i uruchomienie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu: "Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem".