1) Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu Zagospodarowanie centrum Myszkowa - I etap projektu;

2) Przebudowa i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na odcinku od budynku parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława BM do ul. Kościuszki wraz remontem schodów technicznych Miejskiego Domu Kultury, kolidujących z przebudowa pasa drogowego;

3) Przebudowa drogi w ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego