Zawiadomienie o wynikach postępowania ZSP/1/2012

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: "Wymiana okien na PCV w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2 im. Jana Pawła II w Myszkowie, ul. Jaworznicka 34" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.