Ogłoszenie o zamówieniu 256516 - 2012, dot: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. inw. realizowanych przez Gm. Myszków, które obejmują: Budowę drogi w ul.1Maja-IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej-zad.realizowane w ramach projektu Zagospodarowanie centrum Myszkowa-I etap projektu; Przebudowę i remont ul. Kościelnej w Myszkowie na odcinku od budynku parafialnego parafii rzymsko-katolickiej pw. Św.Stanisława BM do ul. Kościuszki wraz z remontem schodów techn. Miejskiego Domu Kultury, kolidujących z przebudowa pasa drogowego; Przebudowę drogi w ul.3Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ul.