Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.271.10.2012

dot.: zamówienia publicznego na usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Myszków pn.: "Budowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej".