Ogłoszenie o wyborze oferty, dot: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa"