Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.271.16.2013

dot.: udzielenia zamówienia publicznego na Świadczenie usługi Operatora Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Myszków - Etap III - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji z procesów spalania paliw w indywidualnych źródłach ciepła polegająca na zmniejszeniu niskiej emisji z procesów spalania paliw, zastosowaniu odnawialnych i alternatywnych źródeł ciepła - etap III".