Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.271.20.2013

dot.: pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa".