Ogłoszenie o wyborze ofert ZP.271.21.2013

dot.: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie drogowych zadań inwestycyjnych w 2013 r.: 1. "Budowa drogi przy przedszkolu nr 2 w Myszkowie", 2. "Budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich".