Ogłoszenia o wyborze oferty ZP.271.26.2013

dot.: Wykonanie w 2013r. kanalizacyjnych zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji deszczowej do podłączenia budynków wielorodzinnych - I etap; 2. Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej na wysokości posesji nr 86.