w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Myszkowa projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.