Ogłoszenie o wyborze oferty ZP.271.28.2014.AI Dot.:Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci” na terenie działek o Nr:10032/23, 3628/1, 3629, 3639/3, przy ul. Spółdzielczej w Myszkowie