Zamówienie na dostawę materiałów do przeprowadzenia zajęć praktycznych w projekcie „Staże w Myszkowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego