dot.: Opracowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Jestesmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet IX. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji wregionach, Dzialanie 9.1. Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty