dot.: Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych do projektu realizowanego przez Gminę Myszków pn. „Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”