dot.: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Projekt jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej – ul. Szpitalna”