Konsultacje społeczne

projektu uchwały


w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Myszków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Myszkowie przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Myszków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Myszkowa, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 21.01.2015r. do 04.02.2015r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.


Załączniki:

- treść projektu uchwały wraz z załącznikiem

- formularz konsultacji społecznych