dot.: wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków”.