Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2015-2030"

Konsultacje odbywają się od 8 maja 2015r. do 21 maja 2015 r. Treść projektu dokumentu, o którym mowa jest zamieszczona poniżej w wersji elektronicznej oraz jest dostępna bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26 w Wydziale Rozwoju Miasta, pok. 20.

Uwagi do projektu dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2015-2030" można zgłosić:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@miastomyszkow.pl
- pisemnie do Urzędu Miasta w Myszkowie, ul. Kościuszki 26.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta (pok. 20) lub pod nr telefonu 34/313-26-82 wew. 145 i 173.