Informuje się, że w siedzibie Urzędu Miasta Myszkowa przy ulicy Kościuszki nr 26 został wywieszony na okres 21 dni tj. w terminie od 11.05.2015 r. do 01.06.2015 r. wykaz nr 4/2015 nieruchomości zabudowanych, położonych w Myszkowie, stanowiących własność Gminy Myszków, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży.