Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta w Myszkowie w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Myszków przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Myszkowa, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 12.11.2015r. do 27.11.2015r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.