BURMISTRZ MIASTA MYSZKOWA
z siedzibą w Urzędzie Miasta ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Myszków
na realizację zadań w 2016 r. w zakresie:

I. Na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, wypoczynku, rekreacji oraz promocji miasta w 2016 r. - 100.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2015 – 115.000,00 zł.

II. Na realizację zadania w zakresie  wspierania inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania  problemów alkoholowych w 2016 roku – 50.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację tego zadania w roku 2015 –50.000,00 zł

III. Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego w 2016 r. – 40.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2015 roku – 35.000,00 zł,

IV. Na realizację zdania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wysokość środków  publicznych  przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku – 15.000,00 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w roku 2015 – 15.000,00  zł

TERMIN SKŁADANIA OFERT - DO 29 STYCZNIA 2016 R.